Sobre el Departament

Departament de Tecnologia de l'IES Pere d'Esplugues

Docència:


  • Tecnologia 1r ESO
  • Tecnologia 3r ESO
  • Tecnologia 4t ESO
  • Àmbit pràctic 4t PDC
  • Optativa "Taller de tecnologia" a 2n d'ESO